دلشکسته

من خدایی رو دوست دارم که دستم

را بگیرد نه مچم را


تو این دنیا مچ گیر زیاد هست ولی دست

گیری نیست خدا


تمام حرفاش ب دروغ بود الان شده برا

امتحان


همه حرفاش برا دل خوش کردن من بود و

الان شده کمک


همه حرفاش برا ترحم بوده و الان شده برا

خودم


همون وقتی که فهمیدم تو اونا از ته قلبت

میخوای باید میکشیدمن کنار میدونی که

اون وقتی که برا رفتبش اشک ریختی با

اشکای تو بر گشت


ولی تو با دروغات گفتی من عتقادی ب

دوست داشتن ندارم تو گفتی قلب من

بروی همه بستس


ادامه دادی برا مچگیری ولی ب تظاهر برا

دست گیری


تمام حرفام همین بود


تو خودتا دستگیر نشون میدی ولی

مچگیریات زمین میزنن ادما


خدای مچگیر من دوست دارم و

خدانگهدارت دیدار روز رستاخیز


دلم سفر میخواهد...!!!


نه برای رسیدن به جایی...


فقط دلتنگ رفتنم...


خدا نگهدارتون

+ نوشته شده در  92/07/12ساعت 15:53  توسط h.a  | 

سلام  سلامی ب سردی سرد شدن یک رابطه سلامی ب وسعت تنهای سلامی ب طعم شکلات تلخ سلامی ب سختی جدایی

همه این ضرب المثلا میزنن که گهی زین ب پشت گهی پشت ی زین

نمیدونم براشما چقد صدق کرده ولی برا من یکی سواری دارم ب این روزگارش فقط درست بوده

این پست متفاوت ترین طولاتنی پسته دلیلشا بعد میفهمید

                                                                                         تلخ میگذرد
                                                        این روزها را میگویم
                                                        که قرار است
                                                          …
                                                        از تو
                                                        که آرام جان لحظه هایم بوده ای …
                                                         برای دلم
                                                         یک انسان معمولی بسازم ...

                       


                                     به هـــرکـــس مـــی نگـــــرم در شـــکایــت اســت
                                              حــــــیــرانم که لــــذت دنــــیا به کام کیســــــت !!دلـَم یـک تـَصـادُف جـدی می خواهـد!
پُـر سـر و صـدا،
آمبـولانـس ها سـَراسیـمه شـوند و
کــار اَز کــار بـــَــگـذَرَد…!
.
.
.
همیشه هم قافیه بوده اند، “ســ ـ ـیب” و “فریـ ـ ـب”!
همانند سیبی که آدم و حوا را فریب داد و حالـــا هم با هم میگوییم
“سیــــــــ ــب”
و دوربین های عکاسی را فریب میدهیمـــ
تا پنهان کنیم اندوهمان را پشت این لبخند مصنوعی…
.
.
.
کَم آوَرבه ام …!
خـבایـ ـا اَعـ ـصابٍ مَن
فاحـ ــشـﮧ نـ ــیست
کـﮧ روز وَ شَـ ـب
مورב تَجـ ـاوز قـَ ـرارَش میـבهند 
           
                                                                                خدایا !
                             هرگز کسی را ، به چیزی که قسمتش نیست ، عادت نده ...
 

                                              اینجا جاییست که . . .
                                              عشقبازی نمی کنند با هم . . .
                                             با هم ، با عشق ، بازی میکنند . . . !

 

                                             به بـــــودن ها ، دیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر عــــــادت كـــــن و
                           به نبـــــودن ها ، زود ...

                       

                                                            

دلم برای کودکیم تنگ شده
برای روزهایی که باورم ساده بود
همه آدم ها را دوست داشتم
مرگ مادر "کوزت" را باور می کردم و از زن "تناردیه" کینه به دل می گرفتم
مادرم که می رفت به این فکر بودم مثل مادر "هاچ" گم نشود
دلم می خواست "ممُل" را پیدا کنم
از نجاری ها که می گذشتم گوشه چشمی بدنبال "وروجک" می گشتم
تمام حسرتم از دنیا،نوشتن با خودکار بود
دلم تنگ شده
شاید یک روز در کوچه بازار فریب دست من ول شد و او رفتمیدونی بهشت کجاست ؟
یه فضـایِ چند وجب در چند وجب
بینِ بازوهایِ کسی که دوسـتش داری .
(حسین پناهی)

پر از تنهایی ام ای كاش بودی
كه داره زندگیم از دست میره
یه آهنگی گذاشتم كه میدونم
اگه گوشش كنی گریت میگیره
صدام از گریه ی دیشب گرفته
دارم میمیرم از دیوونه حالی
با اشكام باز مهمونی گرفتم
همه چی هست فقط جای تو خالی.....

برایت خاطراتی بر روی این دفتر سفید نوشتم

که هیچکسی نخواهد توانست چنین خاطرات شیرینی را

برای بار دوم برایت باز گوید.

چرا مرا شکستی ؟چرا؟

اشعاری برایت سرودم

که هیچ مجنونی نتوانست مهربانی و مظلومیت چهره ات را توصیف کند

چرا تنهایم گذاشتی ؟چرا؟

چهره پاک و معصومت را هزار بار بر روی ورق های باقی مانده وجودم نگاشتم

چرا این چنین کردی با من ؟چرا؟

زیباترین ستارگان آسمان را برایت چیدم.

خوشبو ترین گلهای سرخ را به پایت ریختم.

چرا این چنین شد/؟چرا؟

من که بودم؟

که هستم به کجا دارم می روم
وقتے از چشمـ تو افتادمـ בل مستمـ شکست
عهــב و پیمانے کـﮧ روزے با בلت بستمـ شکست
ناگهان בریا! تو را בیـבمـ حواسمـ پرت شــב
کوزهـ امـ بے اختیار افتاב از בستمـ شکست
בر בلمـ فریاد زב فرهاב و کوهستان شنیــב
هے صــבا בر کوه،هے “من عاشقت هستمـ” شکست
بعــב ِ تو آیینـﮧ هاے شعر؛سنگمـ میزننــב
בل بـﮧ هر آیینـﮧ،هر آیینـﮧ ایے بستمـ شکست
عشق زانو زב غرور گامـ هایمـ خرב شــב
قامتمـ وقتے بـﮧ انــבوه تو پیوستمـ شکست
وقتے از چشمـ تو افتاבمـ نمیــבانمـ چـﮧ شـב
پیش رویت آنچـﮧ را یک عمر نشکستمـ شکست

 

بعضی وقتها...

بعضی وقتها..دِلم می خواهد

خودمان را بزنیم

به علی چپِ کوچه ها

و بعد٬یک هو

ببینم که

از خیابان اصلی

سر در اورده یم

یک ماشین دربست

بگیریم

و برویم ته دنیا

با هم

بنشینیم

لبه پرتگاهش

وهی پاهایمان را تکان بدهیم٬

تخمه بشکنیم و بلند بخندیم


                                                                                                    

اگه بگم که قول می دم ...

اگه بگم که قول می دم تا همیشه باهات باشم

اگه بگم که حاضرم فدای اونچشات بشم

اگه بگم توآسمون عشق من فقط تویی

اگه بگم بهونه ی هر نفسم تنها تویی

اگه بگم قلبمو من نذر نگاهت می کنم

اگه بگم زندگیمو بذر بهارت می کنم

اگه بگم ماه منی هر نفس راه منی

اگه بگم بال منی لحظه ی پرواز منی میشی

برام خاطره ی قشنگ لحظه ی وصال میشی

برام باغبون میوه های تشنه وکال میشی

برام ماه شبای بی سحر میشی

برام ستاره ی راه سفر ولی بدون هرجا باشی یا نباشی مال منی

بدون اگه برای من هم نباشی عشق منی


نمیتوانم لحظه ای دور شوم از تو ، درک کن چه حسی دارم ، همیشه میمانم مال تو...
کاش میشد سهم من از با تو بودن تنها آرامش و عشق باشد نه دلتنگی و انتظار...
هر گاه نیستی و دلتنگ توام نامت را در دلم زمزمه میکنم ، اینگونه است که آرام میشوم ، دلم را راضی میکنم و اینگونه روزهای دلتنگی را سر میکنم
دلم به سوی آسمان دلتنگی پر میکشد در میان میگیرد یاد تو را ، درد دل میکند با خاطره هایت ، تکرار میکندحرفهایت ، حرفهایی که تو همیشه با دلم در میان میگذاری ...
نه عزیزم نمیتوانم لحظه ای دور شوم از تو ، نشسته ام بر روی ابرهای خیالت ، و در رویاهای تو سیر میکنم آسمان دلتنگی ام را....
نه عزیزم نمیتوانم لحظه ای در فکر تو نباشم ، هیچگاه فکر نکن که در حال فراموش کردن تو باشم
درست است که روزها میگذرد، چه زود آسمان تاریک امشب ، روشنی فردا میشود اما نمیگذرد ، نمیگذرد ، نمیگذر هیچگاه آن عشقی که در قلبم نسبت به تو دارم ، تمام نمیشود ، تمام نمیشود ، تمام نمیشود هیچگاه آن احساسی که به تو دارم...
هر چه دوست داری از من بخوا جز فراموش کردنت ، اگر میخواهی بروی برو اما من هستم ، آنقدر میمانم تا ماندنم مرا یاری کند ، تا دوای عشقت مرا درمان کند...
میمانم و میمانم تا لحظه مرگم ، آنقدر عاشقت میمانم تا لحظه از دنیا رفتنم قصه عشق مرا بنویسند...
نه عزیزم به این خیال نباش که روزی سرد شوم ،جانم را از من بگیرند با تو دوباره زنده میشوم ،دنیا را از من بگیرند با تو دوباره صاحب دنیا میشوم ....
هیچگاه نمیتواند کسی تو را از من بگیرد، میدانی که قلبم بی تو میمیرد،تو در قلبمی و هیچگاه دنیای عاشقانه من نمیمیرد....

                                        
  قلبم را دادم به تو که عشق منی ، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو میخواهی، با تو می آیم ، می آیم به هر جا که بروی ، با تو میروم ، میروم هر جا که بروی....
همه جا با توام ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم
نیست یادی در قلبم جز یاد تو ، نیست مهری جز مهر تو در دلم
چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند، آنچه پنهان است در پشت نگاهت دنیای عاشقانه من است
همه جا با توام ، آنجا و اینجا در قلبم ، اینجا و آنجا در قلبت ، می تابم و و میتابی ، میمانم و میمانی، میدانم و میدانی که چقدر هم تو مرا دوست داری ، هم من دیوانه توام...
چه خوب میفهمی در دلم چی میگذرد ، چی خوب معنا میکنی نگاهم را ، چه عاشقانه میشنوی حرفهایم را
پاسخ دل گرفته ام را با عشق میدهی، وقتی دلتنگم ، خبر داری از دل تنگم ، وقتی تشنه دیدارم ، سیراب میکنی مرا عشقم
همه جا با همیم ، نیست جایی که بی تو باشم ، نیست راهی که بی تو رفته باشم...
همه جا خاطره ، همه جا عشق ، همه جا عطر حضور تو ، جایی نیست که نباشد عطر نفسهای تو
همه جا خاطره ، جایی نیست که نمانده باشد یادی از تو....
تویی که جان داده ای به تنم و این یاد تو است که نفس میدهد به این تنی که روحش در وجود تو است
روح عشق در وجودمان، این است روزهای زندگی مان ، با عشق روزمان شب میشود و با یاد هم شبهایمان را سر میکنیم...
همه جا با توام ، تو اینجا همیشه در قلبمی و من آنجا باز هم به عشقت نفس میکشم...
                                         

+ نوشته شده در  92/06/23ساعت 15:33  توسط h.a  | 

پست سفارشی فقط برای اونی که خوش میدونه
توخود بارانی باطراوت خوشتل

میشــــه اسـم پاکتو / رو دل خـــــدا نوشت
میشه با تو پر کشید / تــــوی راه سرنوشت
میشـــه با عطـر تنت / تا خــــود خـدا رسید
میشــه چشــم نازتو / رو تن گلهــــا کـشید
+ نوشته شده در  92/06/17ساعت 14:15  توسط h.a  | 

روز دختر ب تمام دخترای
نجیب ایرانی مبارک خخخخخخخخخخخخ
+ نوشته شده در  92/06/17ساعت 13:58  توسط h.a  | 

پیام آماده برای تبریک روز دختر

نکته : اس ام اس های طنز هم قرار داده شده

ولی فقط برای مزاح و سرگرمی

از توجه شما سپاسگذارم

من از تو گلبنی بهتر ندیدم / ز تو باغ گلی خوشتر ندیدم

میان این همه گلهای عالم / گلی خوشبوتر از دختر ندیدم . . .

روز دختر مبارک

.

.

.

پدرپیرایه جان است، دختر / صفای باغ رضوان است،دختر

تو را در گلشن جان وقت پاییز / بهار سبز قرآن است،دختر . . .

روزت مبارک

.

.

.

روز دختر مبارک

امیدوارم مثل حنا با مسولیت

مثه کزت صبور

مثه ممول مهربون

مثه جودی شاد و سر زنده

و مثل سیندرلا خوشبخت باشی !

.

.

.

روز دختر رو بهت تبریک میگم

امیدوارم سال دیگه مشمول این اس ام اس نباشی و از ترشیدگی در بیایی !

.

.

.

ای بهار آرزوی نسل فردا،دخترم / ای فروغ عشق از روی تو پیدا، دخترم

چشم وگوش خویش را بگشا کز راه حسد / نشکند آیینه ات را چشم دنیا، دخترم

دست در دست حیا بگذار وکوشش کن مدام / تا نیفتی در راه آزادی از پا، دخترم

کوه غم داری اگر بر دوش دل همچون پدر / دم مزن تا می توانی از دریغا، دخترم

با مدارا می شوی آسوده دل،پس کن بنا / پایه رفتار خود را بر مدارا، دخترم

.

.

.

میشــــه اسـم پاکتو / رو دل خـــــدا نوشت

میشه با تو پر کشید / تــــوی راه سرنوشت

میشـــه با عطـر تنت / تا خــــود خـدا رسید

میشــه چشــم نازتو / رو تن گلهــــا کـشید

روز دختر مبارک

.

.

.

گر بمیرد دختری از قبر او روید گلی!

گر بمیرند دختران دنیا گلستان میشود !

روز دختر مبارک

.

.

.

یه روز یه دختر دعا می کنه خدایا :

من چیزی برای خودم نمی خوام فقط یه داماد خوب و خوشگل نصیب مادرم کن !

.

.

.

دو راه برای خانم مهندس شدن هست:

۱اینقدر درس بخونی تا خانم مهندس شی

۲ یه شوهر مهندس پیدا کنی !

.

.

.

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل پر امید و مهر ، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم ، همون غریب بی ریا

دخترم روزت مبارک

.

.

.

دختر جماعت به کل برتر است / ز جن تا پری از همه سر تر است

پسر سخت بیجا کند، مرگ بید / که برتر ز دختر بیاید پدید

روز دختر مبارک

.

.

.

فرق پیر دختر با پیر پسر:

اولی موفق نشده ازدواج کنه ولی دومی موفق شده ازدواج نکنه !

.

.

.

روز دختر بر مادران آینده

دختران امروز ، دختران دیروز

مادران امروز ،ترشیدگان امروز

همسران فردا ، زنان امروز

ترشیدگان دیروز

سرتونو درد نیارم خلاصه بر همه ی دختران دیروز امروز فردا مبارک باد !

.

.

.

دختر:موجودی است که:

وقتی تعجب میکند میگوید واااااااااا!!

وقتی خوشحال است میگوید بمیری الهییییییی!!

وقتی غمگین است آه میکشد

وقتی میترسد جیییییییغ بنفش میکشد

وقتی بدش می آید میگوید ویشششش .

وقتی خوشش می آید میگوید ووییییی.

همه عناصر ذکور گیتی در عشق او واله و سرگردانند . تاریخ تولد و شماره کفش با جناق

پسر عمه ی دختر خاله ی داماد همسایه ی پوریا پور سرخ را میداند !

از سوسک اصولا نمیترسد بلکه چندشش میشود!!!

+ نوشته شده در  92/06/17ساعت 13:54  توسط h.a  | 


وااااااایی چه خوشگله!!!؟؟؟!

aks-tanz (2)


+ نوشته شده در  92/06/02ساعت 20:31  توسط h.a  | 

ا ی ن و ب ت ع ط ی ل ش دشاید ب همین زودیا وب جدیدی درست کردم شاید نه بای دوستان
+ نوشته شده در  92/05/17ساعت 15:18  توسط h.a  | 

+ نوشته شده در  92/05/01ساعت 14:59  توسط h.a  | 

دلــــــــــــــــــــــــــــم برای تمام حرف هایی که نمیزنی تــــــــــــــــــــــــنگ است

عـــــشق من!نمیدانستم که دلت هنوز مهمان دارد،دم در خوب است مزاحم نمیشوم

تو این دنیای مجازی چه خوب لایک میخورن بدبختی های ما

+ نوشته شده در  92/04/22ساعت 14:4  توسط h.a  | 

گاه گاهي در هواي نبودنت چشم هايم خيس مي شود...

مي گويند حساسيت فصلي است...

آري من به فصل اين دنياي بدون تو حساسم!

 

 

 

مساحت خلوتم را پر كن...

عمودي يا افقي فرقي نمي كند...

همين كه ضلعي از چهار ديواري ام باشي كافيست...!

 

"آشوب" همان حس غريبي است كه دارم...

وقتي به لب هاي تو لبخند نباشد!!

 

 

باران براي كسي تكراري نمي شود...

هر وقت كه بيايد دوست داشتني است...

و تو باراني!

 - بهزاد سهند,مینا   ,الناز میلیتیا,مسعود امینی م  روان شید,سما   ,آرامش ,هیچکی ,محمود موسوی,آرنیکا، شوالیه ای باکفش های تَق تَقی,ز ه ر ا م       ,ژوپی کیمیا,حوا  ,خیس ِ باران   ,دنیا ر و ا ن ی ,ساز نا ندارد    ,دیبا زمانیان,ش ا,آدونای ,پریسا ,فرشته ,

 9baf04b735681d31e140ca1f7e23ae1f-425

خود را نرنجان...

آنكه بودنت را قدر ندانست لايق حضور در فكرت هم نيست...!

 

 

دوستت خواهم داشت در سكوت...

كه مبادا در صدايم توقعي باشد كه خاطرت را بيازارد!!

 

 

اي كاش...

پرده مي فهميد تا وقتي پنجره باز است فرصت رقصيدن دارد!!

 

براي پريدن لازم نيست پزنده باشم...

همين كه مي خندي بال در مي آورم!

 

 

سردش بود…


دلم را برایش سوزاندم…!


گرمش که شد، با خاکسترش نوشت

خداحافظ

 

 

 

+ نوشته شده در  92/04/20ساعت 13:44  توسط h.a  | 

و لـبـخـنـد زخمــــی سـت

کـه دهـان بــــــاز مـی کنـد ...

 

 

قـلـبــم بـویِ کـافــور می دهـد !!!

شـب بـه شـب ...

در آن مُـرده شـورهـا ...

آرزویـی را غُسـل می دهـنـد و کفـن می کنـنـد !!
 

 

 

 

 

 

در خیال دیگری می رفت و

من چه عاشقانه

 کاسه ی آب پشت سرش خالی می کردم ...!

 

 

 

مـن

غــم بـرایــــــــ خـوردن بسیـار دارم

تـو دیگـر بـرایـم لـقمــه نـگیــــــــر ...!

  

زمین گرده یعنی با من شروع کردی

با منم تمومش میکنی

بازم میل خودته... برو دوراتو بزن!!!

 

گــُـــذشتـــِﮧ کـــِﮧ حــــــــالم را گرفتـــِﮧ اَستــــ !
!آیـــندهـ کـــِﮧ حالــــے بَرای رِسیدنـــَـــش نـــَـבارمــ !
!و حـــــال هم حـــــالم را بــِه هَم میزنـב!

!چـــِﮧ زندگــِــے شیرینــِــے!

 

خــنجر از پشــت مــیزنــند عــجب دوســتان خــجالتی دارم من….!

 

خدايــــا ...
مي خواهم اعتراف کنــم ،

ديگـــر نمي توانم ،

خسته ام ،

من امانت دار خوبي نيستم ،

" مـــــرا از مــن بـگــيــــر "....

مال خودت ،

من نمي توانـــم نگهش دارم ...!!!

 

 

درد دارد … وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع زده ای !!

 همین که میگی منو بیشتر از اون دوست داری
یعنی هنوز به اون فکر میکنی!!!
همین برای ترسیدن من کافیه !

+ نوشته شده در  92/04/20ساعت 13:43  توسط h.a  | 

داغ دل خودم


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  92/04/17ساعت 14:14  توسط h.a  | 

ببینمت. . . گونه هایت خیس اســـت . . .


باز با این رفیق نابابـــــت


. . نامش چه بود؟ هان! باران. . . باز با


"باران " قدم زدی ؟ هزار بار گفتم


باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها .


. . همدم خوبی نیست برای درد ها . . .


+ نوشته شده در  92/04/17ساعت 14:7  توسط h.a  | 

خداحافط برای همیشه

محکوم ب بازی چه کردن دیگران

بازی کردن با احساساتشون

اذیت کردنشون

سرکار گذاشتن شون

+ نوشته شده در  92/02/30ساعت 19:40  توسط h.a  | 

همانند کودکی هق هق میکنم که مادرش او را تهدید کرده که اگر بار دیگر اشک بریزد او را میکشد !

::
::
ساکت نیستم
لبهایم هم نسوخته است
تنها تمام من تاول زده از آشی که نخورده ام !
::
::
لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !
::
::
نیمه گم شده ی دیگری ، به اشتباه تمام من شده بود !
::
::
دلم دیگر به زندگی گرم نیست
مادر می‌گوید : باید کمی به خودت برسی !
اما چگونه ؟ وقتی از هر طرف میروم به تو می‌رسم ؟!
::
::

گاهی وقتا خودم رو بغل می کنم و میگم : یادته آغوشش چقدر گرم بود ؟
::
::
ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ …
ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺖ عادت من است !
::
::
این که عادلانه نیست
من ،‌ مدام دست تو را بگیرم
تو ، مدام مرا دست کم بگیری !
::
::
حس پرنده ای رو دارم که از قفس آزاد شده اما پرواز از یادش رفته !
::
::
ای کاش روزهای دلتنگی من هم مثل دوست داشتن های تو کوتاه میشد !
::
::
می گویند لیاقتت را نداشت ولی نمی دانند که تو فقط دوستم نداشتی ، همین !
::
::
آنها که گفته اند “دوری و دوستی”
یا طعم دوستی نچشیده اند یا درد دوری نکشیده اند …
::
::
خیلی وقته که برای دیدن تو ، اول باید چشمهایم را ببندم …
::
::
نه بهار با هیچ اردیبهشتی
نه تابستان با هیچ شهریوری
و نه زمستان با هیچ اسفندی اندازه پاییز به مذاق خیـابانها خوش نیامد ؛ پائیز مهری داشت که بر دل هر خیابان می نشست !
::
::
نمی دونم چرا همیشه آخرش می فهمیم از اولش اشتباه بوده …
::
::
آرزوهایم مثل بادبادک هایی در آسمان مغزم به این سو و آن سو میروند و من هر چه خودم را بالا میکشم نمیتوانم بگیرمشان !
::
::
اگر دری میان ما بود ، می کوفتم ، درهم می کوفتم !
اگر میان ما دیواری بود ،بالا می رفتم ، پایین می آمدم ، فرو می ریختم !
اگر کوه بود ، دریا بود ، پا می گذاشتم بر نقشه ی جهان و نقشه ای دیگر می کشیدم !
اما میان ما هیچ نیست هیچ و تنها با هیچ هیچ کاری نمی شود کرد !
::
::
سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !
::
::
برگشتنت همان قدر محال است که خیال می کردم رفتنت !
::
::
کوچک که بودم کشتی هایم که غرق می شد سریع برگی از دفتر مشقم می کندم و دوباره یکی عین آن را می ساختم !
حالا ولی روزهاست که کشتی هایم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا دیگر دفتر مشقی ندارم ؟!
::
::
خنده های زورکی ام را باور نکنید
من بدون گریه میمیرم …
::
::
به اندازه تمام بودنت ، بعد از رفتنت ، نابودم کردی !
::
::
شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …
یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم !
::
::

آلزایمر می‌تواند بهترین بیماری جهان باشد تا هر ثانیه یادم نیفتد که نیستی !
::
::
دستم را خوب میخوانی ولی قلبم را فقط ورق میزنی !
::
::
مثل یک سکوت تلخ چه ساده باختم میان بی توجهی های تو …
::
::
حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …
::
::
بگذر بهار ، حالم با تو خوب نمی شود …
پاییز حال مرا خوب می شناسد !
::
::

نمی دانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد !
::
::
درد می کشم ، درد
هم تلخ است هم ارزان
هم گیراییش بالاست
هم اینکه تابلو نمی شوم و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ناباب نبود ، اتفاقا باب باب بود فقط نگفته بود که ماندنی نیست ، همین !

::
::
بالاخره خنده های یک نفر باید چیزی را آب کند …
یا خنده های تو قند را
یا خنده های من غم را !
::
::
ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻢ شست
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﺳﺖ …
::
::
دلم را هنگامی غم می گیرد که نگاهم به دستان گره خورده ی دو آدم خیره می ماند !
::
::
سکوت میکنم ، به احترام آن همه حرف که در دلم مرد !
::
::
مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن به سرم می آید !

::
::
لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد !
جلوى واژه ى نبودن نوشته اند : “عدم حضور شخصى یا چیزى” ؛ همین !
چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند ؟!
::
::
دراز میکشم
خیره میشوم به سقف
اشکهایم میچکند
سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی …
::
::
حافظه ی آدم های غمگین قویست ؛ می دانند کجای کدام خیابان آن روز “مردند” !
::
::
لرزش صدایم مال سرمای هواست
این پرده ی اشک روی چشمهایم هم همینطور
چیزیم نیست به خدا
من فقط دلواپس توام ، لباس گرم در چمدانت گذاشتی ؟
::
::
بدترین حسه دنیا اینه که بدونی کسی که دوسش داری همون اندازه یکی دیگه رو دوس داره !
::
::
شاید باورتون نشه ولی منم یه روزی می خندیدم !

+ نوشته شده در  92/02/09ساعت 14:57  توسط h.a  | 

سلام

خوبید دوستان

از همتون عذر میخوام

مدیریت همیشه گی این نت h.a

بازم بهم سر بزنید

+ نوشته شده در  92/01/18ساعت 9:58  توسط h.a  | 


به بعضــــيا بايد گفت:


دم از مردونـــــگي نزن...


سنگيـــــنه .. سُرفت ميگيــــــره .گاهی...


طوری زمین میخوری...

که باید یه عمر خودت و بتکونی...
بـراے خودمـ مـردے شده امـ ...!بیـصدا گريه ميکنمـ ... !

ايـטּ روزها در سکوتــ سرسختــ ...!

"دنيــــــا" مواظـبمـ بـاش ...

"قلـــــبم" هنــــوز زنــــانــــــہ مے تـــــپد..


سر خاک من

..!!اونایی که بیشتر اذیتم کردن بیشتر گریه میکنن

...!!اونایی که نخواستن من رو بالاخره میان دیدن جسدم

...!!اونایی که حتی نیومدن تولدم زیر تابوتمومیگیرن
...!!اونایی که جواب سلامم رو نمیدادن میان برا خدافظی

 ...!!عجب روزیه اون روز

 حیف كه اون موقع خودم نیستم

+ نوشته شده در  92/01/16ساعت 13:49  توسط h.a  | خودکشی دختر جوان بعد از تجاوز در میهمانی‌

+ نوشته شده در  92/01/15ساعت 21:4  توسط h.a  | 

سلام خوبید عزیزان من s.hمدیریت جدید این وب فعلا قبول کردم دست به هیچی این وب نمیزنم صاحب قبلیشم شایدباز بیاد شایدم نیاد دیگه ...........

بوس فعلا تا بعد

+ نوشته شده در  92/01/10ساعت 23:8  توسط h.a  | 

آی آدمای مهربون

واجبه که کمک کنیم

فکری برای بستن

زخمای شاپرک کنیم

واجبه که جلا بدیم

آبیه آسمونی رو

وقف پرنده ها کنیم

دونه ی مهربونی رو

دونه ی مهربونی رو

پیکر ناز نسترن

بستر سبزه و چمن

حیف که فرسوده بشه

حیف که فرسوده بشه

آب زلال چشمه ها

بارون رحمت خدا

حیف گل آلوده بشه

حیف گل آلوده بشه

پاکی های دنیا رو آلودین

این جور اگه بگذره نابودین

آی آدما با ندونم کاریتون

زندگی رو کشتین و خوشنودین

زندگی رو کشتین و خوشنودین

کو کجا رفت آسمون آبیومن

کو کجا رفت برکه ی مرغابیمون

چرا باید بمیرن از تشنگی

ماهی های کوچیک سرخابیمون

چرا باید بمیرن از تشنگی

ماهی های کوچیک سرخابیمون

ماهی های کوچیک سرخابیمون

دشت اگه صحرا بشه

قاصدکی نمی مونه

قصه زندگی رو باز

چکاوکی نمی خونه

دشت اگه صحرا بشه

قاصدکی نمی مونه

قصه زندگی رو باز

چکاوکی نمی خونه

چکاوکی نمی خونه

پست خدا حافظی

2731e317be2aa4efc94bcb02bdd2f6c1-425+ نوشته شده در  92/01/07ساعت 14:43  توسط h.a  | 

اول یه مقدمه ای در مورد عید نوروز و سفره هفت سین.....

ایرانیان کهن و مردم بابل عدد "هفت" را مقدس می شمردند، طبقات آسمان و زمین و سیارات هفت بوده است، ستارگان هفتگانه ((زهره، مشتری، عطارد، زحل، مریخ، زمین و خورشید)) و ایام هفته نیز هفت روز است و گرامی میداشتندش.

پارسیان در تمامی روزهای فروردین خانه های خود را چراغانی کرده و چوب های خوشبو می سوزانند و شمع ها را روشن نگاه میدارند و خوانچه ای پهن می کنند که بر آن هفت چیز که نامشان با حرف ِسین شروع شده باشد میگذارند (هفت سین) مانند:

سبزه: نمودار ِگلهای زیبا و زینتی، سرسبزی و خرمی

سرکه: نماد شادی (میوه درخت تاک در ایران، میوه شادی خوانده میشد)

سمنو: از جوانه ی گندم، نمود رویش و برکت

سیب: میوه ای بهشتی و نماد زایش

سیر : نگهبان سفره (در اکثر فرهنگ های آریائی برای سیر نقش محافظت کننده از شر قائل بودند)

سماق: نماد مزه زندگی

سنجد: بوی برگ و شکوفه ی آن محرک ِعشق و دلباختگی است.

سکه: موجب برکت و سرشاری کیسه

آینه و شمع بر سر سفره هفت سین نیز نماد ِنور و روشنایی و شفافیت است. معمولا تخم مرغ نیز بر سر سفره ی هفت سین میباشد که نماد ِنطفه و باروری و زایش است. نیز در اساطیر ِایران، جهان، تخم مرغی شکل است، آسمان چون پوسته ی تخم مرغ و زرده اش نمودگار زمین است. ماهی ِزنده نیز نماد سرزندگی و شادابی ست

ترکی

آرزوم بودور غصه – غمین یوخ اولسون
اورک لردن دردلر گئتسین ، سئوگی پایئن چوخ اولسون !
نوروز بایرامینیز موبارک

.

.

معنیش========آرزومه غم و غصه نابود شه ،
از دلا درد بره،عشق تو دلا موج بزنه “
عید نورز مبارک ”

--------------------------------------------

مازندرانی

بهار
چمر بیته همن با شه بهاری
دپوشیهه شه تن سبز قوایی
سلوم بته تی تی ره دشت و صحرا
عجب بیه قشنگ تا چش دیاری

.

معنی============
با فصل بهار و آغاز سال نو دشت و صحرا تغییر کرده و سرسبز شده اند.
و همه جا از سبزه و گلهای زینتی پر شده است.
و با وجود شکوفه های زیبا دشت و صحرا بسیار دیدنی به نظر می رسد.
و تا آنجا که چشم کار می کند زیبا و دلنشین شده است.


           اینم سفره هفت سینمونه   
+ نوشته شده در  91/12/29ساعت 22:49  توسط h.a  | 

   

من ایمان دارم به پایان این روزهای سرد و مه آلود ...

 ماهِ من،  می دانم که بزودی آفتابی خواهی شد

من این را از قاصدکهای خوش خبر شنیده ام ...

+ نوشته شده در  91/12/28ساعت 23:25  توسط h.a  | هرچی از خوبی تو بگم بازم کمه
هرچی عشقه توی چشمای توئه
تورو حتی بیشتر از خودم دوسِت دارم


هر عشقی یه روزی میمیره
تاریکی دنیا رو میگیره

عشق تو تا ابدتوی قلبم میمونه
اسم تو روی لبهام میمونه
هرچی از خوبی تو بگم بازم کمه
شونه هات یه تکیه گاه محکمه


+ نوشته شده در  91/12/26ساعت 23:52  توسط h.a  | 

دیگر نمیگویم گشتم نبود نگرد نیست بگذار صادقانه بگویم اتفاقا بود اما مال من نبودمن در حال نوازشِ دلی که سخت گرفته است از تو ….


مدام بر او تکرار می کنم که نترس عزیز دل…


آن دستها به هیچ کس وفا ندارند….چه فرقی می کند…


در سیرک یا در خانه ؟!


خنده ات که تلخ باشد،


دلت کــه خون باشد،


تو هم دلقکی..!چـنـد وقـتـیـسـت بـه جـای یـک جـرعـه آب ِ خـوش,
“بـغـض” از گـلـویـمـان پـایـیـن مـی رود,


این نیـــــــــز بگــذرد …

.

.

.

اما بعضـــــــی چیزها هست که هر چقدر هم بگذرد...

.

.

“نمـــــــــــی گــذرد”...

.

.

و...

.

داغشان تا ابد بر دل آدم میماند...


قصه را غصه نوشتی‌…

خدایا انصاف نیست!

غلط املایی مال تو بود

جریمه روز‌های تکراریش

ماله من……….


سکوت اولین سین امسال من استمیدونم وقت تنهایی‌‌‌‌،نشستی زیربارون تا

ببینی غربت اشک و ببینی غربت دنیا.

منم مثل خودت بودم،نه کمتر ازفضای سال،

نشستم روتن ساحل ولی خشکیده شد دریا...........

روی قلبی نوشته شده بود شکستنیس مراقب باشید

اما من روی قلبم نوشتم شکسته است راحت باشید


خاطرات مثل یه تیغ کند می مونه…که رو رگت میکشی…
نمیبره ، اما تا می تونه زخم میکنه…


به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت !
نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !


چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند
گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

حتی دوباره لبخند زدن هم دل میخواهد که من دیگر ندارم !


دنیا اونقد کوچیکه که آدمایی رو که ازشون متنفری هر روز میبینی
ولی اونقدر بزرگه که اونی که دلت می خواد رو هیچوقت نمیبینی …


آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد ، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشد و در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …

+ نوشته شده در  91/12/26ساعت 23:51  توسط h.a  | 

  


امروز بهم گفت دوستم نداره.......

+ نوشته شده در  91/12/25ساعت 13:36  توسط h.a  | 

و عشق آن لحظه معنا پیدا میکند که

 

همدمت اجازه بوسیدن دهد

 

و تو با نهایت عشقی که در دل داری

 

بوسه بر پیشانی معشوقه ات بزنی !!!!دلم حال و هوای تو روا پیدا کرده

 

حال و هوای بوییدن عطر دل انگیز وجودت

 

حال و هوای بوسه زدم بر سجده گاهت


+ نوشته شده در  91/12/25ساعت 13:35  توسط h.a  | 

 
گاهی دوست دارم بدون پک زدن  فقط بنشینم و نگاه کنم

 که سیگار چگونه
 
میسوزدشایـــد آخر فهمیدم چه لـــذتی میـــبری از تماشــای سوختن من . .

+ نوشته شده در  91/12/24ساعت 19:54  توسط h.a  | 

درد مرا انتخاب کرد ، من تورا ، تو رفتن را ، آسوده برو دلواپس نباش . من و درد و یادت تا ابد با همیم .
نمی دانم من در ریاضی ضعیفم یا حل این معادله همین است که همیشه جوابش این می آید؛؛؛؛؛

من + تو = من

 

 

روزهاست فراموشش کرده ام

خاطراتش را هم...

ولی نمیدانم چرا دستهایم هنوز

به نوشتن اسمش ذوق میکنند...!!!

 

خواستم چشمهایت را از پشت بگیرم ....دیدم طاقت اسمهایی را که میگویی ندارم!×!@!


+ نوشته شده در  91/12/21ساعت 21:7  توسط h.a  | 


روزهای بودنم همه با من بیگانه اند
کسی نه شاخه گلی می آورد
نه برایم می خندد و نه می گرید
و نه حتی کسی مرا برای خودم می خواند
... رفتن من نیز روزی فرا می رسد
آن روز همه می آیند
همه با یک دسته گل       
همه سیاهپوش٫ برای رفتنم می گریند
همه مرا برای خود می خوانند
نمی دانم٫... هیچ نمی دانم
شاید تنها جرمم "نفس کشیدن" است

مرا باور کن ...
همان طور که هستم... رنگ خودم !
و مرا آن گونه بخواه که ترسیم شده ام ...ساده ی ساده !
این دل کوچکم می شکند وقتی ...
از باورهای غلط جامه می بافی و به زور بر تنم می کنی !
آهسته فرو می ریزم ...
با صدایی بلند ...!

برای گریه انداختن من نیازی به داد و فریاد نیست
بغض ِ لعنتی من این روزها با
عـــــزیزم و جـــــانم 
هم می شکند


دل شــکــســته ام
      هـَـمـچـون مــادَری کـه لـبـاس ورزشـی بچـَـش 
                 بـوی سـیـگــار مـیـده ...

گاهی خنده بیخ گلویم را می گیرد!
آخرش هیچ کس نفهمید
 ناخوشی من چیست...
همه گول خوردند.

+ نوشته شده در  91/12/19ساعت 23:18  توسط h.a  | 

عشق من!

گذشتن از تو سخته،مثل گذشتن از کوه!

برای من که دارم یه کولــــــــــــــه بــــار اندوه

من عابری غریبم تنم پر از غبـاره

تا مرز بی نهایت،شبم ادامه داره

تنم اجاق سرده تو آخرین شراره

برو بذار بمیرم گرمم نکن دوبــاره

 

گذشتن از تو برام سخته ولی گذشتم

همیشه تنهــــا موندن!همینـــــه سرنوشتم

برای من که خستـــه م تو مثل خواب نــــــــــازی

میشد بــــــــرام با دستات یه آلونک بســــــــــازی

میشد بـــا من بمونی،بمونی تا همیشــــــــــــــه

امـــــــــا یه ســـــایه هایــــی از ما جدا نمیشـــــه

این ســــــایه سرنوشته کـــه راهمــــونو بستـــــه

وداع تلخ مــــــــــــا رو به انتظـــــــــــار نشستــــــه

 

بــــــرام گذشتن از تو ،پرواز برگـــــه تا خـــــــــــاک!

مرثیــــــــــــــه عشق این آواز تلــــخ غمنــــــــــــاک

گذشتن از تـــــو برام سختــــــــــــه ولی گذشتـــم

همیشه تنهــا موندن!همینه سرنوشتــــــــــــــم

+ نوشته شده در  91/12/06ساعت 21:2  توسط h.a  | 

مطالب قدیمی‌تر